• 8 -13 / 17 - 21

فلاشر جفت راهنما

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

همانطور که از نام آن پیداست، جفت راهنما یا فلاشر در مواقع اضطراری و برای هشدار استفاده می شود. شما می توانید در شرایط خاصی از چراغ های هشدار استفاده کنید، به عنوان مثال زمانی که در جاده به دلیل تصادف، از دست دادن بنزین، خرابی خودرو یا ترافیک شدید ناگهانی در جاده و غیره متوقف شده اید.

حتی در زمانی که شرایط جوی نامساعد است مانند مه یا باران شدید که دید را مختل می کند هم می توانید از فلاشر استفاده کنید تا سایر رانندگان از وجود اتومبیل شما در نزدیکی خود اطلاع داشته باشند.


© طراحی و بروزرسانی و بررسي مشكلات فني سایت احمد عبداللهی