• 8 -13 / 17 - 21

آلارم درب خودرو

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

آلارم درب خودرو ، یکی از نیازهای ایمنی برای خودروها میباشد. اگر در حال حرکت به دلیلی یک یا چند درب خودرو باز و یا بخوبی قفل نشده باشد ، منجر به  خسارات و حوادث احتمالی مالی و جانی خواهد شد. با نصب آلارم مناسب ، نظیر آلارم درب که با صدای ملایم دینگ دینگ به راننده و سر نشینان هشدار میدهد ، به ایمنی خودرو خودتان بیفزایید.


© طراحی و بروزرسانی و بررسي مشكلات فني سایت احمد عبداللهی